Grootslagnewsonline

het nieuws van ons park

Het overzicht is bij ons op te vragen aangezien excel hier niet geplaatst kan worden tot onze spijt

 

Coöperatie  Het Grootslag  -Begroting 2010 t.b.v.     A.L.V.

Toelichting en bijlage posten begroting 2010.

 

1) Huur opbrengst woning eigendom coöperatie Het Grootslag   12 x € 600,00

 

2) Vergoeding energie gebruik derden. ( Tussen meters) 

 

3) De bruto opbrengst Camping.

 

4) Vergoeding van IJselhof voor gebruik zwembad en overige voorzieningen.

80 bungalows x € 650 ,00

 

5)  Het beheer en verhuur bedrijf Andijkvakanties Bv eigenaar Jan Goudsblom

betaald  conform verhuur richtlijnen onroerendgoed en  gebruiksvergoeding

De gebruiksvergoeding Zwembad en Overige voorzieningen zijn gelijk gesteld met het IJselhof   ( Bijlage 1 ).

 

6)  De afschrijving reorganisatie kosten FBA worden niet meer geactiveerd 

     Het FBA is beëindiging/ faillissement fase.

 

7)   De beheer kosten aan Andijk Vakanties Bv zijn gedetailleerd vermeld .

     ( bijlage 2) 

 

8) De voorziening groot onderhoud € 30.00 is opgenomen als  onvoorziene

    uitgave bij de algemene kosten

De energie kosten derden is direct vermeld bij opbrengsten  Cooperatie.

 

9)Door beter beleid zal de incassokosten verminderen.

 

10)Aan verkoopkosten is 15 % bemiddelaarskosten berekend voor Andijk 

      Vakanties  Bv over de bruto  omzet Camping. 

 

11)  Voor een externe Bestuurder is € 40.000  begroot

 

12) De kosten ledenvergadering worden verlaagd omdat er geen externe

      voorzitter mee benoemd wordt.  

 

13) De advieskosten en juridische kosten en financiële administratie kosten

      begroot op beter beleid van de coöperatie Het Grootslag.

 

14) Er is € 30.000 begroot voor onvoorziene uitgave.

 

15) De bankkosten en rente kosten is gebaseerd op de werkelijk kosten 

     Cooperatie Het Grootslag. De rente kosten Facilitairbedrijf  zijn niet

     opgenomen  in de begroting 2010.Bijlage 1Specificatie voor bijdrage voorzieningen / zwembad en huur gebouwen door verhuurbedrijf Andijkvakanties.BV

 

 

Bijdrage gebruik zwembad 177 bungalow        177x 450           79.650

Bijdrage  gebruik overige voorzieningen   177x 200       35.400

 

 

Huur Receptie /kantoren                    26.000

Huur Werkplaats                          19.560

Huur Wasserette                           1.500

                                                  ---------------------

                    Totaal                       € 162.110