Grootslagnewsonline

informatie

18-06-2009

Geacht bestuur;

Hierbij maak ik bezwaar tegen het feit dat mij de toegang en dus mijn stemrecht mij wordt ontzegd.

Ten eerste twijfel ik eraan of het hele bestuur mij de toegang weigert. Als u na deze brief toch volhardt in uw standpunt verzoek ik  u mij een ondertekende brief van het hele bestuur toe te zenden en niet alleen door de heer TB die slechts secretaris is.

Ik denk dat u voorbij gaat aan recente opmerkingen van de rechter waar ook de heer TB bijgezeten heeft. U weert mij namelijk op illegaal verhuur. Ik ben van mening dat ik niet illegaal verhuur.

Voorts ben ik van mening dat er slechts één illegaal bedrijf is en dat is die van de heer JG. In mijn bezit is een uitspraak van de rechter die inhoudt dat ik niet verplicht kan worden mijn sleutels af te geven aan de heer JG voor de verhuur van mijn huisjes.  Een zaak welke JG zelf heeft aangespannen  en  heeft verloren.

Ik ben dus van mening dat hij de rechtspraak naast zich neerlegt en dus ook dat het bestuur (of een deel daarvan) dat ook doet. Het enige wat u hiermee bereikt is misschien wat vertraging van het onvermijdelijke gevolg.

 Ik verzoek u uw mening te herzien en mij alsnog een uitnodiging te verzenden

Met vriendelijke groeten

18-06-2009
Heren,

De cijfers mbt 2008 zijn op de site gezet. Dit heeft vreemde vragen
conclusies, onder andere van de heer R.M richting CvT opgeleverd, dus
op basis van deze ervaring lijkt het verstandiger om tijdens de vergadering
de relevante stukken uit te delen en ter plekke goed toe te lichten.
Bovendien zijn er de afgelopen dagen zoveel andere zaken aan de orde geweest
dat er weinig tijd overblijft.-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M de G [mailto:m grootslag@gmail.com]
Verzonden: woensdag 17 juni 2009 17:26
Aan: T B
Onderwerp: Agenda ALV 20 juni 2009

T,

De heer R.M spreekt mij aan, omtrent agendapunten, 5 t/m 7en punt
10 t/m 12
van de agenda, ALV zaterdag 20 juni 2009
Deze informatie zou op de besloten site worden geplaatst.

Is deze informatie al verstrekt?

Groet,

M d G

30-5-2009
Dit gaat over onze ingehuurde voorzitter waar we veel voor moeten betalen ingezonden door een lid
Bericht:

Mediabedrijf niet bij kort geding

Door Arno Ruitenberg

Bron Schager Courant

Alkmaar- De stekker gaat binnenkort uit Meskers Media Affairs BV in Zwaag. Dat schijnt de grote baas Theo Meskers tegen de deurwaarder te hebben verteld. Die, tevergeefs, ruim 10.000 euro kwam innnen voor een accountantskantoor uit Schagen. Meskers liet gisteren bij de rechtbank verstek gaan.
In de zomer van vorig jaar verrichtten de boekhouders van Verheul, Bare &Partners uit Schagen voor 10.665 euro werk voor het mediabedrijf aan de Factorij in Zwaag. Meskers betaalde echter nimmer.
De accountants zetten de deurwaarder er op. Die belde op 8 mei bij Meskers aan en kreeg te horen dat er grote betalingsproblemen waren. Kortom van een kale kip valt niet te plukken.
Verheul, Bare &partners liet vervolgens beslag leggen op het pand in Zwaag. Dat leverde niet meer op dan Meskers”bange vermoeden dat het einde van zijn besloten vennootschap Media Affairs nabij was.
Kosten
Omdat de accountants vrezen dat zij bij faillissement van de wanbetalers aan het kortste eind trekken (omdat er grotere schuldeisers zijn) spanden zij een kort geding aan. De eis: betaling van inmiddels, door allerhande kosten, 12.101 euro exclusief bijkomende rente.
Gisteren zaten rechter E. Van der Molen, zijn griffier, de beide advocaten en de heer Ouwersloot van het Schager kantoor enige tijd te wachten op Meskers dan wel diens gemachtigde. Niemand verscheen.
Niet geheel omverwachts, aldus raadsvrouw R. De Weerd: “Hij heeft ook niet gereageerd op onze brieven en sommaties”. Van der Molen liet de eisende partij niet langer in ongewisheid:”U kunt er op rekenen dat u donderdag 19 juni een toewijzend vonnis krijgt”. Oftewel: Meskers moet dokken
Bericht:

Bron: Schager Courant


Kort geding tegen Meskers Media BV
Van onze verslaggever
ALKMAAR. De activiteiten van Meskers Media Affairs BV zijn op een laag pitje gezet wegens liquiditeitsproblemen. Volgens eigenaar Theo Meskers is de situatie niet van invloed op zijn bedrijven Meskers Advies en MPVideo.
Gisteren diende voor de rechtbank in Alkmaar een kort geding dat aangespannen was door Accountant Verheul, Bare & Partners uit Schagen. De boekhouders hebben voor 10.665 euro werk verricht voor het mediabedrijf. Meskers betaalde de nota niet. De accountants zetten de deurwaarder erop. Die kreeg te horen dat er betalingsproblemen waren. Gisteren zat de rechtbank tervergeefs te wachten op Meskers dan wel op diens gemachtigde. Theo Meskers reageert desgevraagd:”Ik heb me niet voor de rechtbank laten vertegenwoordigen omdat ik er niets voor voel juridische kosten te maken in een zaak die zonneklaar is. De claim wordt niet betwist, maar wel het moment waarop die kan worden ingelost.”Volgens Meskers dateren de financiële problemen van Meskers Media uit 2006 en zijn terug te voeren op de risicovolle markt van gesponserde televisie, waarop het bedrijf zich begeeft. “Onderhandelingen met onze huisbankier leidden niet tot het gewenste resultaat. Dat noodzaakt ons om het kantoorpand te koop aan te bieden en de overwaarde vrij te maken. Dat proces heeft veel tijd in beslag genomen. De verkoop is nu rond, maar wel inmiddels ingehaald door de tijd.”
Meskers vindt het spijtig dat de accountant uit Schagen tot het kort geding is overgegaan. De rechtzaak verandert niets aan de situatie, maar zorgt wel voor veel ophef.
Rechter Van der Molen liet de eisende partij dinsdag niet langer in ongewisheid: ‘ U kunt er op rekenen dat u donderdag 19 juni een toewijzend vonnis krijgt.”Dat houdt in dat de schuld voldaan moet worden.

======================================================================


10-3-2009 

Beste huurder,

Op 2 maart 2009 ontving ik als lid van de Coöperatie Bungalowpark "Het Grootslag" een brief van de heer A.J. B, secretaris van het bestuur. Deze brief is verspreid onder alle leden van de Coöperatie.

In deze brief wordt mij verteld dat tijdens een ledenvergadering van een anderhalf jaar geleden is afgesproken dat de op het park aanwezige woningen alleen nog zouden worden verhuurd aan recreanten en dat de verhuur moet plaatsvinden via Andijk vakanties B.V. De directe verhuur door mij aan u van de door u bewoonde woning op het vakantiepark, wordt door de Coöperatie aangemerkt als illegale verhuur. Dit standpunt van het bestuur van de Coöperatie wordt door mij als verhuurder van de woning uitdrukkelijk betwist.

Het bestuur van de Coöperatie heeft aangekondigd vanaf 9 maart 2009 maatregelen te nemen om de verwijdering van zogenaamde illegale bewoners te bewerkstelligen. Aangezien u door het bestuur als illegale bewoner zal worden aangemerkt, zal zij mogelijk proberen om u de toegang tot het park te ontzeggen, dan wel u van het park te verwijderen.

Naar mijn stellige overtuiging heeft het bestuur van de Coöperatie niet de bevoegdheid om de verwijdering van u en uw familie van het park te effectueren, dan wel u en uw familie de toegang tot het park te ontzeggen. Zelfs als er sprake zou zijn van "illegale bewoning" - hetgeen uitdrukkelijk door mij wordt betwist -, dan moet de Coöperatie te beschikken over een vonnis van een rechter om tot ontruiming c.q. verwijdering over te gaan. Zo een vonnis is er niet. Eigenrichting is in Nederland verboden.

Als u toch de toegang tot het park wordt ontzegd of u wordt verzocht uw woning met medeneming van uw eigendommen en de namens u aanwezige personen te verlaten, verzoek ik u vriendelijk om onmiddellijk telefonisch contact met mij op te nemen en mijn komst af te wachten. Ik zal mij wenden tot de verantwoordelijke persoon. ik wil geen veldslag op mijn geweten hebben.

Tot slot verzoek ik u in een dergelijke situatie - om tot het moment waarop ik ben gearriveerd - in uw woning te blijven, respectievelijk om te trachten uw woning te bereiken en te betreden. Dit laatste uiteraard zonder gebruik van fysiek geweld.-

In het geval de Politie zich mocht melden - wat ik niet verwacht - vraag ik u vriendelijk om de betreffende persoon van de politie de als bijlage 1 meegezonden brief te tonen. Deze bijlage is de Nederlandse vertaling van onderhavige brief.

Ik ga er vanuit  erop u voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouw op uw medewerking in deze. Bij vragen kunt u mij altijd bellen op het nummer 06-20441*** (info bij onze website stuur een email)

Deze brief is opgesteld door mijn advocaat X V van A S Advocaten Notarissen. purmerend.
Tel.: 0299-4*******

Groet,

A van ‘t H

wilt u informatie of gegevens willen hebben dan stuurt u een email naar onze website en wij sturen deze brief naar u op zonder verborgen namen en telefoonnummers.

 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
3-3-2009

Kronieken van een huiseigenaar

 

De geschiedenis van onze camping

 

In 1992 werd door de Coöperatie van het Grootslag (gezamenlijke eigenaren) de camping op het Grootslag aangekocht voor ruim ¦ 1.700.000In 1995 nog eens ¦ 80.000 aan nieuwe units. De eigenaren hebben hiervoor ¦ 1.100, - per eigendom in een leden-garantiefonds gestort. Goed idee trouwens, want op deze manier kon voor de winst gemaakt op de camping, extra werkzaamheden betaald worden om het park en haar camping in optima forma te houden. De Technische Dienst onderhield de opstallen, maakte de gehele camping winterklaar, alle leidingen werden afgetapt, zodat er niets kapot kon vriezen en in het voorjaar werd de boel weer opgestart. Niets in de weg dus en alles liep als een geoliede naaimachine. Coöp. blij, FBA blij, eigenaren blij.

Totdat in begin 2000 er een nieuwe Parkmanager werd aangesteld. Hij nam gelijk zijn eigen personeel aan: nieuw hoofd receptie, na de oude eerst bekwaam te hebben weg getreiterd. De nieuwe, gezien het salaris, wel een dure, maar…….. er kwam dan ook wel wat voor terug. Een nieuwe chef Technische Dienst en of dat al niet genoeg was, ook maar gelijk tot Facilitair Manager benoemd, gezien zijn grote ervaringen op vakantieparken. Als donderslag bij heldere hemel beschikte onze nieuwe Parkmanager ook nog over een handige buurman die werkelijk alles kon en aankon.

 

Helaas de gevolgen voor het park en haar camping waren rampzalig. Alles werd per computer gedigitaliseerd, geanalyseerd, geprogrammeerd, gearrangeerd, maar niet gerepareerd.

De weggerotte delen van de units werden vervangen door kit en pur-schuim. De reparaties werden uitbesteed aan een heuse timmerman. Er werd een budget uitgetrokken voor een week lang repareren aan de units. De eerste werkdag ontdekte deze timmerman dat hij op een vakantiepark werkte. Hij begreep niet dat dit gold voor de gasten en was overal op de camping te zien, hangend uit het raam van zijn 4-wheel-drive, mobieltje aan het oor.

Mooie speeltuin naast de camping, dus de tweede dag nam hij zijn vrouw en kinderen mee naar de werkplek. Maar zo als altijd, aan al het goede komt een eind, ook aan het uitgetrokken budget. De niet verwerkte, aangekochte deuren en materialen bleven in de werkplaats achter en de timmerman bedankte voor de paar fijne dagen.

Gelukkig zijn de materialen toch gedeeltelijk voor de camping gebruikt. Een deel in de container gemikt, dat spaart werk.

Er werden toch twee hele deuren gemonteerd door eigen personeel. Hier en daar nog een paar los in de lucht zwevende deurkrukken waar een deur rondom hoort te zitten, maar die was allang weggerot. Misschien wordt daar t.z.t. wel een douchegordijn voor gehangen.

Daarna compensatie verlof. Vloekend en tierend op die gierige eigenaren, die maar geen geld willen uitgeven om de camping te onderhouden. Ik werd hier zelfs, ongevraagd, op aangesproken. Nadat ik hierop van repliek diende werd ik zelfs bij de chef aangeklaagd wegens negatieve opmerkingen over het hoog opgeleide technisch personeel.

 

Na elke winter bleek dat er een groter of kleiner gedeelte van het leidingsysteem kapot gevroren was. Dus toch niet zo zorgvuldig winterklaar gemaakt.

Ná de vorige winter werd er een “personeelfeest” gehouden, met gebak, er was namelijk dit keer niets stuk gevroren op de camping. Niet vanwege het technisch vernuft, maar om de doodeenvoudige reden dat er hoegenaamd geen vorst was geweest.

 

Najaar 2005 ging het dan toch gebeuren! Een hele unit werd in de steigers gezet, wel eenvoudig, maar het zag er toch hoopvol uit. Geen activiteiten meer op de camping, de rest van de winter en in het voorjaar werd het stellagewerk weer onverrichte zake afgebroken.

De unit moest immers weer in gebruik worden genomen en campinggasten moeten niet zeuren, zij mogen blij zijn in aanmerking te komen voor een sta-plek.

 

Een oude kennis van mij stond al jaren de gehele zomer op dezelfde plek en ieder jaar kostte het meer krachtsinspanning de deur van zijn unit te openen. Tijdens het even buurten vroeg hij mij eens te proberen de deur van zijn gehuurde unit te openen. Met de voeten tegen het kozijn en een paar stevige- korte rukken sprong de deur open, zonder een afgebroken deurkruk in de hand te houden.  “Mooi zo” zei mijn kennis, “maar probeer hem nu achter je dicht te krijgen, ga op de pot zitten zonder de openbare eerbaarheid te schenden”. Het lukte niet. Hier betaal ik € 1.500 voor, maar dit is wel de laatste keer geweest, hij was nog stinkend smerig ook toen ik er in kwam.

 

Maar nu, maart 2007, echt waar, er is ingehuurd werkvolk op de camping aanwezig om de zaak voor de komende zomer gebruiksklaar te maken. Het eigen personeel heeft daar de afgelopen winter geen tijd voor gehad. Dat was druk bezig sociale visites af te leggen, de eigenaren moeten toch ook bijgepraat worden en de meisjes achter de balie moeten ook

 geëntertainde worden bij gebrek aan verhuur activiteiten niet waar.

 

            Eigenlijk wel een droevig verhaal vindt U ook niet ?

           

            Wordt (helaas) vervolgd

 

Maart 2007

FCL

`

 

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP
mail door! mail door! mail door! mail door! mail door! mail door!
************************************************************** 

Oproep aan Verhurende bungalow eigenaren die hun bungalow willen blijven verhuren of willen verkopen !!

 

Door het financiële beleid van dit bestuur zijn de bungalows niet meer zonder verlies te verhuren. En door de totale hoge kosten is de verkoop van je bungalow door dit financiële beleid, om het dan voor een redelijke prijs te verkopen uitgesloten. Opgave van 5 Makelaars die 120 bungalows in de verkoop hebben en daar naast zijn er veel in de stille verkoop. ( Willen verkopen maar niet kunnen verkopen )

 

De verhurende eigenaren hebben gemiddeld een kleine €  3000,00  verlies geleden door de hoge kosten en te lage opbrengsten van het nieuwe verhuur bedrijf.

 

 De onderstaande berekening is gebaseerd op de werkelijkheid.

 

Totale gemiddelde opbrengst incl. 6 % BTW (indien haalbaar)                   € 6000,00

Provisie aan verhuur bedrijf 30%(= € 1880,00) + 19 % BTW(=€ 357,20    € 2237,20

        ------------------

*Netto opbrengst  € 3762,80

Kosten

Aankoop bungalow gemiddeld € 30.000 rente 4%                               € 1200,00

Leden bijdrage 2008                                                                                €  2165,00

Coöperatie bijkomende kosten                                                                  589,36

Verliesnota 2007                                                                                          498,88

Waterschap belasting                                                                               €      35,00

Gemeente belasting                                                                                       75,00

Verzekering                                                                                                    125,00

Onderhoud/  vervanging   gemiddeld                                                       €    500,00 

Energie kosten   Water-. Gas- Electra                                                     €  1200,00   

Verhuurkosten of Toeristenbelasting                                                          400,00

--------------

* Totale kosten voor verhuur bungalow of eigen bebruik            €   6788,24

                                                                                                                                                                                                           

Netto opbrengst           totale kosten bungalow

 € 3762,80                          € 6788,24 =              – € 3025,44 verlies!

 

Verlies verhuur bungalow totaal € 3025,44!!

 

Wij hebben als leden, het recht dit Financiële wanbeleid van het bestuur, op zaterdag 24 januari 2009, een halt toe te roepen door uw stem uit te brengen. Uw stem is van zeer groot belang voor uw eigen portemonnee.

 

Het stem advies is:           stem   Ja       Onderzoek ondernemerskamer Amsterdam en      

                                               Stem  Ja       Wantrouwen bestuur Cooperatie het Grootslag

 

Oproep: Kom in groten getale naar de leden vergadering van 24 januari 2009. Als u niet de mogelijkheid hebt om op de vergadering te komen, stuur dan u stembiljet naar

 

Esdoornlaan 4

1613 BV Grootbroek.

 

Een van de indieners van het verzoek

 

 

 

 

 

 

14-01-2009

Mededeling van een heel boos lid

 

Na een grondig onderzoek van mijn kant uit, die heeft bestaan uit:

 

·       Observeren van partijen

·       Het voeren van gesprekken met verschillende partijen

·       Het bestuderen van bewijsstukken met betrekking tot de conflicten op dit park.

Ben ik tot de conclusie gekomen dat het gedrag en het handelen van dit bestuur allen perken ten buiten gaat.

·       Machts misbruik

·       De Nederlandse wetgeving niet naleven

·       Bewust het verstrekken van onjuiste informatie

·       Of het achter houden van belangrijke informatie met betrekking van dit park

·       Manipulatie van leden

·       Twee dracht zaaien tussen de leden

·       Het niet naleven van statuten H.H.R.

·       Het niet nakomen van afgesproken vergader punten

·       Belangen verstrengeling van verschillende bestuursleden met de uitvoerende organen

Mijn conclusie is dan ook dat ik genoodzaakt ben om uit te gaan zoeken wat dit voor financiële gevolgen heeft voor mijn bezittingen op dit park.

Vrijheid van meningsuiting en democratie staan hoog in het vaandel in Nederland.
Aan beide ontbreekt het dan ook totaal op dit park.

 

Ik zal dan ook niet schromen om een schade vergoeding met betrekking tot de financiële verliezen op mijn onroerende goederen, veroorzaakt door bovenstaande bewijsbare feiten neer te leggen bij de rechtbank.

Ik hoef u niet te overtuigen wat dit voor grote gevolgen kan hebben voor uw park en mede voor uw parkkosten.

Redelijk wijs mag men van leden, verenigd in een coöperatie, verwachten dat zij het bestuur ter verantwoording roepen bij het constateren van feiten, zoals hierboven genoemd.

Het niet willen dragen van die verantwoording betekent dat dit grote consequenties heeft voor alle leden van deze coöperatie.

Door het niet willen dragen van verantwoording benadeelt u uw medeleden en uzelf voor het bedingen van een redelijke prijs in de verkoop van uw ontroerende goed(eren).

Dit alles heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van de onroerende goederen alsmede de kwaliteit en uitstraling van het park en zijn leden in zijn totaliteit.

Elk redelijk denkend mens wenst geen onroerend goed te kopen op een park waar corruptie hoogtij viert, democratie en vrijheid van menings uiting zijn verdwenen.

Een HEEEEEEL BOOS LID 

 

 

 

5-1-2009

 

Beste A v ut H

 

Hier volgt een globaal overzicht van wat wij kunnen betekenen. Heb je interesse dan kunnen we een afspraak maken en een juiste prijs voor je bereken. Bij grote afname is er altijd nog een korting!

 

WC Unit:

 

Vloeroppervlakte 6m2 = 2 x 3 meter

Inclusief:

WC

Aansluiting riool

Waterleiding

Elektriciteit

Standaard tegel afwerking (15x15 cm)

 

Prijs € 110,00 per vierkante meter.

Is in 1 dag klaar.

Mogelijkheid om 10 tot 20 units in 1 dag te installeren.

Douche inbouwen is ongeveer 1m2 meer ruimte en een meer prijs van ongeveer € 200,00 voor de douchekop en kranen en installatie.

Wordt gebouwd op een betonnen plaat met een meer prijs van € 60 per vierkante meter.

 

Prijs voor deze WC unit inclusief douche is:

6m2 x € 110,00                                           =             660,00

betonnenplaat van 6m2 x € 60,00          =             360,00

Douche inclusief toebehoren                  =             200,00

Totaal            € 1220,00      ex BTW

 

 

Houtenbungalows:

 

Vloeroppervlakte 44m2 = 4 x 11 meter

Inclusief keuken ( gas of electra)

Riool aansluiting

Electriciteit aansluiting

Water aansluiting

Gas aansluiting

 

Prijs voor deze prefab bungalow is:

44m2 x € 110,00                             = € 4840,00

Betonnenplaat 44m2 x € 60,00    = € 2640,00

        Totaal      € 7480,00 ex BTW

 

Als je nog vragen heb, bel mij dan even of kijk op www..3s-selbstbau.de, groeten,